Data Protection
Impact Assessment (DPIA)

Ett verktyg som gör konsekvensbedömningar enklare.

Testa DPOrganizer

Be om Demo
 

Ett krav under GDPR

Under GDPR kan DPIAs bli nödvändiga för att bedöma risker vad gäller hantering av personuppgifter. Särskilt när behandlingen kan innebära en risk för enskilda individers rättigheter och friheter.

DPIAs behöver ses över regelbundet samt involvera nyckelspelare i er organisation. DPOrganizer förenklar DPIAs, så att ni kan samarbeta med rätt personer i organisationen.

Ett arbetsflöde som är enkelt att följa

DPIA-funktionaliteten är utformad för att täcka alla GDPR krav för en DPIA. Processen ger ett tydligt och intuitivt arbetsflöde som guidar er genom de juridiska komplexiteterna.

Resultatet är en omfattande DPIA som uppfyller de krav som ställs av GDPR, och som minskar er organisations riskexponering.

Få en överblick över alla riskbedömningar

Håll er uppdaterade kring potentiella risker genom att ha tidigare och nuvarande konsekvensbedömningar nära till hands. En översikt över era DPIAs är lättillgängliga från en dashboard, vilket gör det enklare att bestämma nästa steg och att sätta prioriteringar.

En genomförd DPIA sparas säkert och kan presenteras vid behov.

Testa DPOrganizer

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.