Ta en rundtur i DPOrganizer

DPOrganizer erbjuder en privacy management software som hjälper till att kartlägga, visualisera och rapportera hanteringen av personlig data.

Här kan du gå igenom DPOrganizers olika funktioner, och se hur vårt verktyg kan hjälpa till med regelefterlevnad, förbättrat samarbete, och underlätta transparensen gentemot era kunder.

Heltäckande kartläggning av er hantering av personuppgifter

 Kartläggning av personuppgifter – Ett detaljerat och uppdaterat register av aktiviteter är grunden för att vara framgångsrik – vi hjälper dig via ett intelligent flöde.

 Enkel importfunktionalitet – Importera data som ni byggt i något annat system eller fortfarande lagrar i Excel – eller få hjälp med Implementation Services. Det är enkelt att byta till DPOrganizer.

 Överblick av informationstillgångar – Hantera era informationstillgångar enkelt – som till exempel system, datalagringar, accesspunkter för data och dataflöden.

 Flexibel kartläggning – Välj var du vill börja; med kategorier av registrerade eller behandlingsflöden.

 

Förbättra samarbetet och involvera kollegor och organisation

 

 Review Manager – Hantera och automatisera er kartläggning och uppföljning över tid. Det löpande arbetet förenklas och gör (det ofta komplexa) GDPR-arbetet mycket enklare.

 Schemalägg granskningar – Schemalägg granskningar, involvera rätt parter, kommunicera via e-post från systemet, granska uppdateringar och godkänn föreslagna ändringar.

Vendor Manager – Bygg, underhåll och förbättra relationen med era personuppgiftsbiträden över tid. Dashboarden ger en överblick av alla era relationer, förfrågningar ni skickat samt färdiga genomgångar.

 Obegränsat med användare – Ni får obegränsat med användare i DPOrganizer, så att ni kan involvera så många som möjligt i organisationen. Ge granulär, rollbaserad tillgång för att säkerställa ansvar och relevant fokus.

Få en personlig demo av DPOrganizer 

Boka en demo

Hantera risk och få en överblick av era processer

Risk Dashboard – Visualisera ert privacyprogram eller GDPR-projekt, identifiera och lös gap, och hantera risker. Zooma in på högrisk-behandlingar och vad nästa steg bör bli.

DPIA – Vår DPIA-funktionalitet är utformad för att täcka alla GDPR-krav för en DPIA. Processen ger ett tydligt och intuitivt arbetsflöde som guidar dig genom de juridiska komplexiteterna.

 Incident Manager – Incident Manager hjälper dig att fokusera på rätt frågor och utvärdera risker och konsekvenser vid dataintrång.

DP Structure – DP Structure fokuserar på de mer tekniska aspekterna av behandlingen. DP Structure ger en överblick över hur personuppgifter lagras och görs tillgängliga.

 

Förbättrad transparens och säker rapportering

 

DP Map – En världskarta som visar hur er persondata flödar. Få överblick över ditt företag, eller zooma in på en specifik del. Visualisera ansvarsområden, identifiera svagheter och få detaljerad information utan att missa helheten.

 DP Report – Skapa enkla, relevanta, rapporter på en detaljnivå som du väljer. Perfekt för att visa en ledningsgrupp, styrelse eller Datainspektionen.

 Transparency Widget – Ge kunder information om vilka personuppgifter din verksamhet har och hur de används – ett proaktivt sätt att öka kundförtroende och transparens.

Fokus på säkerhet och certifiering

Datasäkerhet – Säkerhet är vår prioritet. Vår data lagras säkert, krypteras under transport, skyddas med tvåfaktorsautentisering och lagras i datacenter i EU.

Säkra datacenter – Alla datacenter är testade och certifierade enligt ISO 27001 och ISO 14001.

Leverantör till offentlig verksamhet och statliga myndigheter – Vi är leverantör till många offentliga och statliga myndigheter (och finns till exempel tillgängliga på Gov 10 Digital Marketplace i Storbritannien.)

DPOrganizer shield logo

Få en personlig demo av DPOrganizer 

Boka en demo