Ta en rundtur i DPOrganizer

DPOrganizer erbjuder privacy management software som hjälper till att kartlägga, visualisera och rapportera hanteringen av personuppgifter.

Upptäck DPOrganizers olika funktioner, och se hur vårt verktyg kan hjälpa med regelefterlevnad, förbättrat samarbete, och underlättad transparens gentemot era kunder.

Heltäckande kartläggning av er hantering av personuppgifter

 Kartläggning av personuppgifter – Ett detaljerat och uppdaterat register av aktiviteter är grunden för att vara framgångsrik – vi hjälper dig via ett intelligent flöde.

 Enkel importfunktionalitet – Importera data som ni byggt i Excel eller i andra system. Vi hjälper i hela processen att flytta till DPOrganizer.

 Överblick av informationstillgångar – Hantera informationstillgångar, t.ex. system, datalagringar, accesspunkter för data och dataflöden, enkelt.

 Flexibel kartläggning – Välj var du vill börja; med kategorier av registrerade eller behandlingsflöden.

 

Förbättra samarbetet och involvera kollegor och organisation

 

 Review Manager – Hantera och automatisera kartläggning och uppföljning över tid. Det löpande arbetet förenklas och gör GDPR-arbetet mycket enklare.

 Schemalägg granskningar – Schemalägg granskningar, involvera rätt parter, kommunicera via email direkt från systemet, granska uppdateringar och godkänn föreslagna ändringar.

 Obegränsat med användare – Ni får obegränsat med användare i DPOrganizer, så att ni kan involvera så många som möjligt i organisationen. Ge granulär, rollbaserad tillgång för att säkerställa ansvar och relevant fokus.

Få en personlig demo av DPOrganizer 

Boka en demo

Hantera risk och få en överblick av era processer

Risk Dashboard – Visualisera ert privacyprogram eller GDPR-projekt, identifiera brister och hantera risker. Zooma in på högrisk-behandlingar och förstå vad nästa bästa steg är.

DPIA – Utformad för att täcka alla GDPR-krav för en DPIA. Processen ger ett tydligt och intuitivt arbetsflöde som guidar genom de juridiska komplexiteterna.

 Incident Manager – Hjälper dig att fokusera på rätt frågor och utvärdera risker och konsekvenser vid dataintrång.

Structure – Fokuserar på de mer tekniska aspekterna av behandlingen. Structure ger en överblick över hur personuppgifter lagras och görs tillgängliga.

 

Förbättrad transparens och säker rapportering

 

Map – En världskarta som visar hur personuppgifter flödar. Få överblick över ditt företag, eller zooma in på en specifik del. Visualisera ansvarsområden, identifiera svagheter och få detaljerad information utan att missa helheten.

Report – Skapa enkla, relevanta, rapporter på en detaljnivå som du väljer. Perfekt för att visa en ledningsgrupp, styrelse eller Datainspektionen.

 Transparency Widget – Ge kunder information om vilka personuppgifter din verksamhet har och hur de används – ett proaktivt sätt att öka kundförtroende och transparens.

Fokus på säkerhet och certifiering

Datasäkerhet – Säkerhet är vår prioritet. Vår data lagras säkert, krypteras under transport, skyddas med tvåfaktorsautentisering och lagras i datacenter i EU.

Säkra datacenter – Alla datacenter är testade och certifierade enligt ISO 27001 och ISO 14001.

Leverantör till offentlig verksamhet och statliga myndigheter – Vi är leverantör till många offentliga och statliga myndigheter (och finns till exempel tillgängliga på Gov 10 Digital Marketplace i Storbritannien.)

DPOrganizer shield logo

Få en personlig demo av DPOrganizer 

Boka en demo