Risk Dashboard

En visuell överblick av risknivåer
i er personuppgiftsbehandling.

 

Visualisera status på ert dataskyddsarbete

Med Risk Dashboard kan ni övervaka och hantera risk och därigenom prioritera din tid effektivare.

Få en ögonblicksbild över riskerna i er databehandling, status på granskningar, era DPIAs, samt antalet incidenter och deras risknivåer.

Smidigare riskhantering

Risk Dashboard visualiserar och identifierar gap i ert dataskyddsarbete:

  1. Högrisk-behandling – Markerar och flaggar behandling med hög risk till kunder eller er organisation.
  2. Schemalagda granskningar – Spåra hur det går med schemalagda granskningar. Förstå hur många granskningar som är igång eller slutförda.
  3. DPIA överblick – Hantera era DPIAs med en fullständig statusrapport.
  4. Incident Manager översyn – Ger fullständig inblick i varje incidents status samt de åtgärder ni behöver ta.

Identifiera gap i ert privacyprogram

DPO-as-a-Service? Dataskyddsombud? Oavsett roll hjälper Risk Dashboard dig att få en viktig överblick av ert privacyprogram eller GDPR-projekt, så att ni kan agera på rätt saker.

Få en personlig demo av DPOrganizer 

Boka en demo