Sep 14

Lansering DPOrganizer Enterprise

Vi är glada att meddela lanseringen av DPOrganizer Enterprise! Den 14 september lanseras DPOrganizer Enterprise som gör det möjligt för företagsgrupper att samla personuppgiftsbehandlingen för flera personuppgiftsansvariga i ett och samma DPOrganizer konto.

På grund av stor efterfrågan från företagsgrupper, av varierande storlek och komplexitet, med behov av ett verktyg som stödjer deras kartläggning och dokumentering av personuppgiftsbehandling i hela företagsgruppen, skapade vi DPOrganizer Enterprise.

Den nya versionen innebär följande:

  • Lägg till flera personuppgiftsansvariga i samma DPOrganizer konto, och lägg till uppgifter om t ex relevanta personuppgiftsombud och tillsynsmyndigheter.
  • Kartlägg personuppgiftsbehandlingen för enskilda personuppgiftsansvariga och hantera frågor som t ex vilken personuppgiftsansvarig som ansvarar för olika typer av behandling och personuppgiftsbiträdens åtgärder och samtidigt få en heltäckande överblick över hela företagsgruppens personuppgiftsbehandling.
  • Visualisera behandlingen (DP Map) och skapa rapporter (DP Report) på gruppnivå eller per personuppgiftsansvarig.

För att få mer information eller för en personlig demonstration, vänligen kontakta oss.