Kartläggning av personuppgifter

Det första steget är att skapa en heltäckande
kartläggning av er behandling av personuppgifter.

Boka en Gratis Demo

Boka Demo
 

Kartläggning är det första steget

Kartläggning är det första steget, och utgör grunden för ditt pågående GDPR-arbete. För att ha kontroll behöver ni först veta vilken data ni bearbetar och hur.

Er kartläggningsprocess ska ge en ögonblicksbild av vilka personuppgifter ni lagrar, var de lagras och hur det flödar. Bra kartläggning innebär bättre datahantering.

Ett detaljerat och uppdaterat register av aktiviteter är grunden för att vara framgångsrik, samt förbättra transparens, samarbete och kommunikation. Det är givetvis även nödvändigt att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 30 i GDPR.

Data mapping wizard in three screens

Få kontroll genom intuitiva guider

Skapa en detaljerad kartläggning och överblick av hur ni behandlar personuppgifter, med en kombination av importfunktionalitet och intuitiva guider.

Flödet av inmatning av information följer logiken för GDPR. Kategorier av registrerade och deras uppgifter, syfte och rättslig grund för bearbetning, personuppgiftsbiträden och deras instruktioner, personuppgiftsansvariga och deras ansvar, lagring, tillgänglighet och retentionstid för personuppgifter.

Vi gör kartläggningen enkel, oavsett om du är en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Bestäm själva var ni börjar kartläggningen

Vissa föredrar att börja från ett processperspektiv. Hur hanteras data exempelvis i er rekryteringsprocess eller kundsupportprocess? Vissa föredrar att börja med den registrerade – vilka data samlas in, varifrån och varför, för dina anställda eller dina kunder?

I DPOrganizer väljer du själv var du vill börja. Vi ser till att både legala ombud och enheter i företaget kan samarbeta för att få kontroll över helhetsbilden.

Boka en Gratis Demo

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.