Välkommen till vår integritetspolicy

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att respektera din integritet.
– Bästa hälsningar från Captain Compliance

Tack för att du använder våra webbplatser och tjänster! Precis som våra kunder anser vi att integritet är viktigt och vi tar din integritet på allvar.

När du har läst denna integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.

Vi är ett företag som grundades för att hjälpa till med att skapa ett ökat förtroende mellan personer som vill ha mer kontroll över sin information – som du – och företag som vill använda dessa uppgifter på ett respektfullt och transparent sätt för att förbättra sina tjänster – som vi.

Vem borde läsa denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy är relevant för alla som besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

Täcker denna integritetspolicy all vår personuppgiftsbehandling?

Nej, den handlar bara om behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga – med andra ord, när vi bestämmer syftet (varför uppgifterna samlas in) och medlen (vilka uppgifter som samlas in, hur länge uppgifterna lagras osv.) för behandlingen.

Så vad täcker den inte? – Den täcker inte behandling av personuppgifter som vi utför som personuppgiftsbiträden – vilket innebär när vi behandlar uppgifter för din räkning och följer dina instruktioner när du använder våra tjänster. För denna behandling gäller vårt/våra personuppgiftsbiträdesavtal vi tecknar med våra kunder (som är personuppgiftsansvariga i det fallet).

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Här får du reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det, var de kommer ifrån, vem som är involverad, vad som gör det lagligt för oss att göra det och hur länge vi behandlar dina uppgifter.

Välj den kategori av personer du tillhör och Transparency Widget – en av DPOrganizers många fantastiska funktioner – hjälper dig att ta reda på allt du behöver veta!

Besökare av webbplatsen är de personer som bara besöker på våra webbplatser (inklusive Transparency.online).

Personer vi kommunicerar med om vår produkt och våra tjänster samt andra aktiviteter är antingen besökare på webbplatsen som skickar in personuppgifter via någon av formulären på våra webbplatser eller personer som kan vara intresserade av våra tjänster vars information vi har fått från andra källor.

Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare är företrädare för våra företagskunder och de personer som använder DPOrganizer (inklusive demo- och trialanvändare).

Det är möjligt att du tillhör mer än en kategori, så se till att läsa allt som kan vara relevant för dig.

Vi behåller dina personuppgifter tills de inte längre behövs för att uppfylla syftet de används för. Du kan hitta alla relevanta detaljer i vår Transparency Widget ovan!

Utöver detta kan vi vara skyldiga att behålla dina uppgifter längre för att uppfylla rättsliga förpliktelser, men i så fall kommer vi inte att använda uppgifterna till något annat.

Vi delar inte personuppgifter med tredje part för att de ska kunna använda dessa för egna marknadsföringsändamål.

I de fall vi överför personuppgifter till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, kommer vi antingen att fråga efter ditt samtycke först eller se till att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder (t.ex. US-EU Privacy Shield eller standardavtalsklausuler).

Vad har du att säga till om angående hur vi behandlar dina personuppgifter (dvs. dina rättigheter)?

Vi må vara de som sitter i förarsätet gällande behandlingen av dina personuppgifter när du använder våra webbplatser eller tjänster. Men det betyder inte att du inte kan göra något åt det. Du har rättigheter och de är viktiga för oss!

Generellt anser vi att du har rätt att få dina uppgifter behandlade endast i enlighet med dina förväntningar. Men du har också rättigheter som fastställs enligt gällande rätt, nedan kan du läsa mer om dem men först de rättigheter som vi tror kan vara mest relevanta för dig.

Du har rätt att bli informerad angående vissa detaljer om behandlingen av dina uppgifter. Vi tillhandahåller denna information via vår Transparency Widget ovan.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan få dessa uppgifter genom att höra av dig till oss.

Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi behandlar om dig om du ser att de är felaktiga.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke som tillåter oss att använda kakor och liknande teknik genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in för;
 • din speciella situation ger dig rätt att göra invändningar mot behandling på grund av berättigat intresse (se mer nedan);
 • behandling av personuppgifterna har varit olaglig; eller
 • det finns en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk lag för oss att radera uppgifterna.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om:

 • de personuppgifter vi har om dig är felaktiga;
 • behandlingen är olaglig och du ber oss att begränsa behandlingen av personuppgifter istället för att radera dem;
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men om vi fortfarande behöver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; eller
 • du har invänt mot behandlingen och hävdar att den rättsliga grunden för berättigat intresse är ogiltig och inväntar kontroll av detta krav.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om:

 • du kan visa att dina intressen, rättigheter och friheter rörande personuppgifter uppväger vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller
 • vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • för personuppgifter som du lämnat till oss och
 • om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att ett avtal uppfylls eller att samtycke föreligger.

Vi skickar en kopia av dina uppgifter i ett vanligt och maskinläsbart format till dig eller en person / organisation som du bestämmer.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid lämna ett klagomål hos den Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom imy@nullimy.se.

Hur kan du kontakta oss?

Den juridiska personen bakom DPOrganizer är DPOrganizer AB, som också är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur dina uppgifter behandlas. Vårt huvudkontor ligger i hjärtat av Stockholm vid Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm, Sverige.

Om du vill veta mer om vår behandling av uppgifter, vad vi gör för att hålla din uppgifter säkra eller utöva någon av ovanstående rättigheter, skicka ett e-mail till dataprotection@nulldporganizer.com.

Uppdateringar för integritetspolicy

23 augusti 2021

 • Borttagning av Facebook som andra mottagare till kategorin av registrerade ”Besökare av webplatsen”

26 maj 2021

 • Borttagning av Gong.io som en personuppgiftsbiträde till kategorierna av registrerade ‘Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare’ och ‘Personer vi kommunicerar med om vår produkt och våra tjänster samt andra aktiviteter’

22 januari 2021

 • Facebook tillagd som andra mottagare

21 september 2020

 • Borttagning av Zendesk och Gooddata som personuppgiftsbiträden för ‘Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare’ i kategorin för registrerade. Support-portalfunktionen hanteras nu i Salesforce.
 • Borttagning av G2 Crowd, Drift, Eventbrite och Airtable som personuppgiftsbiträden.
 • Borttagning av Facebook och Twitter som andra mottagare.

5 februari 2020

 • Ändring av den rättsliga grunden från legitimt intresse till samtycke för behandlingsaktiviteter som involverar kategorin ”Besökare av webplatsen”

31 oktober 2019

 • Borttagning av Delighted som en personuppgiftsbiträde till kategorier av registrerade ‘Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare’

11 september 2019

 • Lagt till Calendly som ett biträde till kategorierna av registrerade ‘Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare’ och ‘Personer vi kommunicerar med om vår produkt och våra tjänster samt andra aktiviteter’
 • Ändrade Facebook, LinkedIn och Twitter till att listas som andra mottagare (tidigare biträden) för att återspegla senaste rättspraxis från EU-domstolen.

3 juni 2019

 • Delighted tillagd som personuppgiftsbiträde för Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare
 • Gong tillagd som personuppgiftsbiträde för Personer vi kommunicerar med om vår produkt och våra tjänster samt andra aktiviteter

3 maj 2019

 • AppCues tillagd som personuppgiftsbiträde för Kundrepresentanter och DPOrganizer-användare

6 februari 2019

 • Förtydligade personuppgiftskategorier
 • Specificerade personuppgiftsbiträden
 • Specificerad lagringstid för personuppgifter