Implementeringstjänster

Vi hjälper dig som redan har strukturerat upp ditt register över personuppgiftsbehandlingar i ett annat format att snabbt komma igång med DPOrganizer.

DPOrganizer Screen DP Map
Vi hjälper dig att föra över ditt register till DPOrganizer. Genom att använda det arbete som du redan gjort behöver du inte uppfinna hjulet igen. Arbetet utförs av DPOrganizers implementeringsspecialister – integritetsexperter med erfarenhet av dataskydd och vår teknik.

Vem riktar sig våra implementeringstjänster till?

1. Du har redan börjat

Innehåller dina register bara delar av vad som efterfrågas i DPOrganizer? Då överför och strukturerar vi upp den information som finns tillgänglig direkt till DPOrganizer.

2. Du har gjort det annorlunda

Innehåller dina register över databehandling motsvarande information som efterfrågas i DPOrganizer, men strukturerat på ett annat sätt? Då anpassar vi dina register till DPOrganizer.

3. Du har mer

Innehåller dina register information som DPOrganizer inte är byggt för att hantera? Då kommer vi att föra över och strukturera upp så mycket som möjligt av informationen.

Hur fungerar det?

Fas 1: Granskning

Den här fasen tar vanligtvis 1–3 arbetsdagar och kan påbörjas när ni köpt DPOrganizers programvara.

an illustration of a computer and earth
Calendar clock

Fas 2: Implementering

När vi har ditt godkännande påbörjar vi arbetet i ditt DPOrganizer-konto. I detta läge behöver du vara tillgänglig för att svara på eventuella frågor.

Implementeringen tar vanligtvis 5–15 dagar.

Fas 3: Leverans

Nu har du tillgång till ett DPOrganizer-konto. Vi levererar ett register över personuppgiftsbehandlingar i kontot, såväl som en implementeringsrapport.

Efter slutleveransen finns vi tillgängliga i 30 dagar för följdfrågor och ytterligare implementeringstjänster, i enlighet med gällande timpriser. Som kund har du också tillgång till vårt Customer Success-team.

DPOrganizer Responsive Multi Device

Lite finstilt

Implementeringstjänster erbjuds kunder av en viss storlek. Kontakta oss för att se om det gäller dig!

DPOrganizer kommer göra sitt yttersta för att överföra och strukturera upp din data korrekt, men tjänsten innebär inte på något sätt juridisk rådgivning.

Frågor? Hör av dig.