Jun 11
Person typing on a laptop

7 anledningar att välja ett digitalt GDPR-verktyg

Skärpt personuppgiftshantering, stora krav på compliance och höga böter om GDPR-regelverket inte efterlevs. Att ha ett verktyg som man kan leva med över tid för sina personuppgiftsbehandlingar är ovärderligt för myndigheter, organisationer och företag.

GDPR ställer många krav på organisationers dagliga arbete – från ökad kunskap internt och kartläggning av era data till registerförteckningar och kontakt med kunder och rapportering till inspektionsmyndigheten. Att använda sig av ett digitalt verktyg som samlar allting på ett ställe gör GDPR-arbetet hanterbart och produktivt.

Varför är ett GDPR-verktyg en bra investering?

1. Du minimerar risk.

En bra lösning ställer rätt frågor så att du undviker fallgropar och får större transparens. Med automatiserade funktioner som schemalagda granskningar ser du till att du konstant är på tårna.

2. Det sparar tid.

Att växla mellan olika Excel-filer, pärmar och andra lösningar är onödigt krångligt och tar mycket tid. Genom en mer effektiv hantering i ett digitalt verktyg kan ni spara tid som ni kan lägga på andra uppgifter.

3. Verktyget hjälper dig att undvika böter.

En investering i ett GDPR-verktyg kan snabbt löna sig i reda kronor och ören. Redan under första dagen som regelverket började gälla lämnades stämningsansökningar in mot företag som anklagades för att inte följa de nya reglerna. Använd pengarna till att fortsätta utveckla er verksamhet i stället.

4. Ett användarvänligt verktyg är lätt att arbeta i…

Att ett system är användarvänligt är en ren säkerhetsaspekt. Ett onödigt komplicerat system blir inte använt i samma utsträckning och i det här fallet riskerar man då att fallera i sin GDPR-efterlevnad. Med ett program som passar både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden får medarbetarna en bättre arbetsmiljö där det är lätt att göra rätt.

5. …och sparar pengar.

Eftersom allt finns på samma ställe blir det lättare att samarbeta och fördela arbetet. En effektivare och smidigare arbetsvardag speglas i resultatet.

6. Ni får bättre kommunikation.

Ett bra GDPR-verktyg gör det enklare att se vad som behövs göras och vem som ska göra det. Ni kan också dra ut rapporter, så att ledningsgruppen ser vad som görs och ni får också lättare att visa upp för Datainspektionen att ni efterlever regelverket.

7. Det kostar inget att komma igång.

Med ett modernt verktyg slipper ni tunga implementeringskostnader och mängder av konsulthjälp. Så att ni snabbt kan gå från ord till handling.

Ett effektivt GDPR-verktyg innehåller alla konkreta åtgärder ni behöver ta för att efterleva regelverket och blir en investering som snabbt lönar sig. DPOrganizer är en molnbaserad programvara som helt är inriktad på att hjälpa organisationer att följa den nya dataskyddsförordningen och skydda den personliga integriteten.

See more related posts »

Related blog posts