FAQ om produkten

Här hittar du de vanligaste frågorna som våra kunder har.
Klicka på en fråga som du vill veta svaret på.

Gå till DPOrganizers app och klicka på ‘Glömt lösenordet?’ längst ner. Skriv in din registrerade mailadress på nästa sida och följ instruktionerna i mailet som skickas. Klart!

Logga in på DPOrganizer och klicka på ‘Konto’ och ‘Användarhantering’ i översta menyn. Klicka sedan på ‘Lägg till ny användare’ på nästa sida och välj vilken typ av användare du vill skapa. Innan du sparar, kontrollera att rutan ‘Skicka välkomstmail med inloggningsuppgifter’ längst ner är ibockad. Om den inte är ibockad kan användaren skapa ett nytt lösenord genom att följa stegen i svaret ovanför.

Du kan ändra användartyp och privilegier genom att klicka på ‘Konto’ och ‘Användarhantering’ i översta menyn. I den högra kolumnen för användaren klickar du på ‘Åtgärder’ och ‘Redigera’.

Kontrollera först att dina inloggningsuppgifter stämmer och att användaren inte är inaktiverad av din kontoadministratör. Vi rekommenderar även att du återställer ditt lösenord här.

Om du fortfarande inte kan logga in, kontakta oss på support@nulldporganizer.com

DP Report låter dig skapa både övergripande och detaljerade rapporter över er datahantering som du kan dela med interna och externa parter. Du kan enkelt välja vad som ska inkluderas genom att filtrera informationen när du skapar rapporten. Om du exempelvis väljer en Personuppgiftsansvarig så begränsas de Kategorier av Registrerade som är kopplade till Personuppgiftsansvarige i rapporten.

Denna funktion låter dig kommunicera med alla Personuppgiftsbiträden, så att de kan kontrollera att de uppgifter du har angående deras datahantering är korrekt. Detta hjälper dig att hålla kontot uppdaterat och biträdet kan informera dig när ändringar i deras hantering görs.

Läs gärna på vår Vendor Manager-artikel här!

Ett System är en informationstillgång som används för att hantera data på mer än ett sätt. Exempel på ett sådant System kan vara ett betalsystem för kunder där tillgång, lagring och förflyttning av data sker. En Datalagring avser fysiskt lagring som en server, en hårddisk eller ett USB-minne.

En Användare har fulla läsrättigheter och kan ha begränsade skrivrättigheter i DPOrganizer, medan en Begränsad Användare kan ha både begränsade skriv- och läsrättigheter, samt kan inte skapa rapporter med gapidentifiering. Privilegierna ställs in vid skapandet av användaren där du styr rätten att skapa, ta bort och ändra information i systemet. Inställningarna kan även ändras efter att användaren har skapats.

Om du har lagt in information på en sida och sedan går till Dashboard eller en annan entitet utan att trycka på knappen Spara, så försvinner datan och måste skrivas in igen. Glöm inte att trycka på Spara på varje sida för att minimera risken att förlora information.

Klicka på enheten för Personuppgiftsansvariga och lägg till en ny genom trycka på knappen ‘Lägg till ny Personuppgiftsansvarig’ på nästa sida. Om du har nått maxgränsen för ansvariga kommer systemet att informera dig att det inte går att lägga till fler. Om du behöver fler Personuppgiftsansvariga, kontakta oss på support@nulldporganizer.com

Andra Mottagare är en part utanför organisationen dit data delas men som inte är ett biträde. Den andra mottagaren kan i själva verket vara en Personuppgiftsansvarig för den information som ni skickar och därmed ha eget lagligt ansvar. Du kan även välja att skapa en Kategori av Registrerade om du vill dela information om hanteringen till externa parter, utan att dela specifik information om mottagaren.

I denna enhet anger du de säkerhetsåtgärder som finns i din organisation för att skydda personliga data, såsom antivirus, kryptering, fysiska säkerhetsåtgärder samt incidentrapportering (en rutin för att upptäcka, hantera och rapportera incidenter).

Kort och gott, digitala, fysiska och organisatoriska åtgärder som begränsar risken att er data exponeras.

En Ansvarig Person är en person eller avdelning i din organisation som ska se till att informationen i systemet är korrekt och uppdaterad, till exempel en Kategori av Registrerade eller en Informationstillgång. En Kontaktperson å andra sidan är en person utanför din organisation som hanterar data på uppdrag av er, exempelvis ett Personuppgiftsbiträde eller Annan Mottagare.

 • Samtycke
 • Fullgörande av avtal
 • Rättslig skyldighet
 • Intresseavvägning
 • Skydd av grundläggande intressen
 • Utförande av uppgift i allmänt intresse
 • Utförande av uppgift som del av myndighetsutövning
 • Fullgörande av avtal
 • Fullgörande av rättsliga skyldigheter
 • Direktmarknadsföring
 • Affärs- och tjänsteutveckling
 • Statistik
 • Kundprofilering

Nej, i nuläget finns det ingen funktion att spåra lagringstid i verktyget. Vi rekommenderar därför att ni sätter upp en aviseringsfunktion eller process för att ta bort data i enlighet med lagringstiden för era Kategorier av Registrerade utanför DPOrganizer.

Ja, om verktyget upptäcker en tredjelandsöverföring så kommer du bli förfrågad om att ange rättslig grund för överföringen/processen. Detta kan uppstå i Personuppgiftsbiträde, Andra Mottagare, System, Datalagring och Accesspunkt för data.