Jan 16

DPOrganizer tecknar avtal med Axfood och tar in kapital

Axfood har valt DPOrganizer som systemstöd för att underlätta dataskyddsarbetet för koncernen och för anpassning till nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018.

För oss på DPOrganizer är det förstås väldigt kul, vi är stolta över att kunna leverera en lösning som underlättar arbetet för ytterligare en större koncern. Vi har idag kunder i tre länder inom varierande branscher och Axfood blir vår hittills största kund räknat i antal anställda, säger Chief Revenue Officer Lelle Cryssanthander.

Att vi har en produkt som lever upp till små och stora företags förväntningar har vi bevisat flera gånger om. Efterfrågan på vår lösning är stor, och vi kommer fortsätta utveckla DPOrganizer för att ännu bättre underlätta det omfattande arbete som företagen har framför sig på grund av GDPR, förklarar CEO Egil Bergenlind.

Som företag växer vi snabbt, och vi tar nu in externt kapital för att öka farten ytterligare. Storleken på rundan är inte offentlig ännu, inte heller vilka som kommer investera. Diskussioner pågår för tillfället med flertalet intressenter, fortsätter Egil Bergenlind.

Under december tecknade vi även avtal med bl a Min Doktor och Fristads Kansas hela Europakoncern, avslutar Lelle Cryssanthander.

För mer information, kontakta
Egil Bergenlind, CEO & Founder
Egil.bergenlind@nulldporganizer.com
Tel: 0707-259 709

Lelle Cryssanthander, Chief Revenue Officer & Partner
Lelle.cryssanthander@nulldporganizer.com
Tel: 0730-87 75 00

DPOrganizer är en SaaS-tjänst som hjälper företag och organisationer med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering inom personuppgiftshantering. DPOrganizer lanserades 2016 och hjälper företag och organisationer att förbereda sig inför GDPR.