Structure

Få en tydlig överblick i vilka databaser personuppgifter lagras, hur de finns tillgängliga och för vem.

 

Medan Map ger er en klar bild över hur parter involverade i personuppgiftsbehandlingen förhåller sig till varandra, så fokuserar Structure på de mer tekniska aspekterna av behandlingen.

Structure ger en överblick över hur personuppgifter lagras och görs tillgängliga.

Med några få extra klick hittar ni detaljer om t.ex. lagringstid och databasägare.

DP Structure i tre steg: