Map

Parter och databaser och deras förhållande till varandra.

 

Se på ett tydligt sätt var olika entiteter finns geografiskt och hur de förhåller sig till varandra.

Genom att klicka på en part eller en databas, får användaren direkt access till all relevant information kopplat till den parten eller databasen. Detta gör det möjligt att visuellt förstå ansvarskedjor, identifiera svagheter och att få information om specifika detaljer utan att förlora det större perspektivet.

Map i 3 enkla steg:

Få en personlig demo av DPOrganizer 

Boka en demo