Casestudie: Kemira

Hur ett globalt företag med 5 000 medarbetare
i 40 länder fick kontroll över sin personuppgiftsbehandling.

Berätta om Kemira.

”Kemira är ett globalt kemikalieföretag med kunder inom vattenintensiva branscher. Kemira har huvudkontor i Helsingfors med mer än 50 juridiska enheter och nära 5 000 medarbetare världen över.

Kemira letade efter en programvara för att komma igång med sitt GDPR-arbete, samt en långsiktig lösning för att hantera sin personuppgiftsbehandling.”

Vilka är era GDPR-utmaningar?

”Vi hade dokumenterat några av våra globala processer, men hade inte ännu tittat på våra lokala dataflöden. Det hade varit väldigt svårt att samla dem alla i ett Excel-dokument. Även om det hade gått, skulle det bara delvis ha täckt våra behov.”

Förutom att hantera data internt arbetar Kemira också med hundratals dataprocessorer (som leverantörer av lönetjänster och försäkringsbolag) som hanterar sina medarbetares data.

Varför valde ni DPOrganizer?

”Det var viktigt att verktyget skulle vara enkelt för våra medarbetare att förstå och använda. Våra lokala experter måste kunna lägga till information och följa upp den; vi ville känna oss försäkrade om att de enkelt kunde föra in data utan några problem.

Vi tittade på några liknande leverantörer, men DPOrganizer, med sin användarvänlighet, flexibilitet och prisläge var ett utmärkt val. Är du en organisation med en viss nivå av komplexitet och mognad så är detta ett perfekt verktyg för att hjälpa med hantering av personuppgiftsprocesser och svara mot GDPR-kraven.”

Några favoritfunktioner?

”Definitivt användargränssnittet och kartan! Den är ett väldigt kraftfullt visuellt verktyg – särskilt för att fånga ledningens och intressenters uppmärksamhet. Verktyget förenklar och visar väldigt komplex information.”

Klaus Korhonen
HR-chef och Group Privacy Officer – Kemira

Kemira logo
Industri
Kemi

Företagets storlek
5 000 medarbetare

Platser
40 länder, huvudkontor i Helsingfors, Finland

Typ av personuppgifter som hanteras:

  • Medarbetardata
  • Global leverantörsdata

Favoritfunktioner i DPOrganizer:

  • Import Wizard
  • DP Map
  • Review Manager