Är din organisation redo
för GDPR?

Är din organisation redo för GDPR?

DPOrganizer hjälper till med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivititetshantering av er personuppgiftsbehandling.

DPOrganizer används av många företag som tar personuppgiftsskydd på allvar, klicka nedan för att läsa vad de tycker. Om du arbetar som advokat eller annan konsult inom personuppgiftsskydd, eller är intresserad av att bli en återförsäljare, läs mer om våra partnerskap.

Nöjda kunderPartnerskap

Företag som använder DPOrganizer

DPORGANIZER PROFESSIONALS

LindahlSynchDelphi

Vår produktpresentation

Läs mer

GDPR & DPORGANIZER

Den ökande komplexiteten och riskerna i samband med behandling av personuppgifter och dataskyddsregler, särskilt nya dataskyddsförordningen (GDPR), kräver att organisationer runt om i världen förbättrar sin personuppgiftshantering. GDPR påverkar stora som små organisationer, inte bara i Europa. Reglerna är komplexa och böterna höga – upp till 4% av global omsättning eller 20 miljoner Euro – och fler än enbart Personuppgiftsombudet behöver involveras i arbetet.

Maj 2018 kan verka som en avlägsen framtid men för att säkerställa att GDPR följs och att dess principer, såsom ”privacy by design” och ”privacy by default”, implementeras i tid, måste ni agera direkt. Det första steget mot regelefterlevnad är att skapa en heltäckande och detaljerad kartläggning över er personuppgiftsbehandling.

DPOrganizer hjälper er att förbereda er inför, och att leva med, GDPR. Vi tillhandahåller er långsiktiga lösning; data protection management software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering beträffande er personuppgiftsbehandling. DPOrganizer möjliggör ökad kontroll, regelefterlevnad, minskad risk och ett effektivare arbete.