Är din organisation redo för GDPR?

DPOrganizer hjälper till med kartläggning,visualisering, rapportering och aktivititetshanteringav er personuppgiftsbehandling.

FÖRETAG SOM ANVÄNDER DPORGANIZER

DPOrganizer på 1 minut

GDPR & DPORGANIZER

Den ökade komplexiteten och riskerna i samband med behandling av personuppgifter och dataskyddsregler, särskilt nya dataskyddsförordningen (GDPR), kräver att organisationer runt om i världen förbättrar sin personuppgiftshantering. GDPR påverkar stora som små organisationer, inte bara i Europa. Reglerna är komplexa och böterna höga (upp till 4% av global omsättning eller 20 miljoner Euro) och fler än enbart personuppgiftsombudet behöver involveras i arbetet.

Maj 2018 kan tyckas ligga långt bort i tiden. Men för att säkerställa att GDPR följs och att dess principer, såsom ”privacy by design” och ”privacy by default”, implementeras i tid, är det dags att agera. Det första steget mot regelefterlevnad är att skapa en heltäckande och detaljerad kartläggning över er personuppgiftsbehandling.

DPOrganizer hjälper er att förbereda inför, och att leva med, GDPR. Vi erbjuder en långsiktig lösning. Ett data protection management software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering av er personuppgiftsbehandling. DPOrganizer möjliggör ökad kontroll, regelefterlevnad, minskad risk och ett effektivare arbete.